Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #562341

Choose the correct answer to complete the sentence in type-2 conditional.

“If your children _____ more than 12 years old, we _________ for them.


are / will charge

were / would charge

had been / could have charged

were / would have charged

are / could charge


Yanıt Açıklaması:

Soruda cümleleri doğru seçenekler tamamlayarak tip-2 koşul cümlesi oluşturulması istenmiş. Bu kalıp, if’li cümlede geçmiş zaman (simple past), diğer cümlede ise would/could yardımcı fiillerini gerektirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum