Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #629201

A: Where should I visit?

B: Visit the east part of town. There are lots of old, ______ houses that show you traditional Ottoman architecture.

Which option completes the sentence meaningfully?


two-lane

hilly

soft

wooden

rugged


Yanıt Açıklaması:

Cümlede boş kımsa gelecek kelimenin sonrasında gelen 'house' ismini anlamlı bir şekilde niteleyen bir sıfat olması gereklidir. Two-lane ( iki şeritli), hilly (dağlık), soft (yumuşak) ve rugged (inişli çıkışlı) kelimeleri 'house' ismini anlamlı bir şekilde nitelemez. Wooden (tahta) doğru seçenektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum