Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #657430

Which word best completes the sentence below?

In Eskişehir, you can find some shops where craftsmen do work by hand with ____________ .


rural

unique

rugged

meerschaum

intriguing


Yanıt Açıklaması:

Cümlede "Eskişehir'de zanaatkarların el ile ____________ kullanarak işleme yaptıkları dükkanlar bulabilirsiniz" denmektedir. Boşluğa uygun seçenek D şıkkındaki "lületaşı" anlamına gelen sözcüktür. A şıkkı "kırsal, B şıkkı "eşsiz, biricik", C şıkkı "engebeli", E şıkkı ise "merak uyandırıcı" anlamına gelmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum