Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #532040

Guest: Where can we ____________ ?

Receptionist: You might want to try the Chinese restaurant.

Which one of the following completes the dialogue above?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?


eat something

see something

anything to eat

something to eat

eat everything


Yanıt Açıklaması:

Müşteri ‘Nerede birşeyler yiyebiliriz’ diye sorduğunda resepsiyon görevlisi nezaket kuralları biçiminde olumlu olarak yanıt verir. İngilizcede soru kalbı ‘Where can we eat someting…’ şeklindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum