Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #661636

He .................... found a better job, because he knows three languages. 

Which of the following completes the sentence correctly?

Aşağıdakilerden hangisi cümleyi doğru bir şekilde tamamlar? 


should have

must have 

could 

could have

should


Yanıt Açıklaması:

Could have yapısı, gerek şimdiki zamanda gerekse geçmiş zamanda
olasılıklardan söz etmek için kullanılır. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum