Turizm İçin 1ngilizce 1 Deneme Sınavı Sorusu #661638

Guest       : I can’t find my wallet.
Employee : You .....................  left it in your room.
Which of the following completes the dialogue correctly? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı doğru bir şekilde tamamlar?


must

should

must have

should have

could 


Yanıt Açıklaması:

Gözleme dayalı güçlü çıkarımlar yaparken " must have" kullanılır. Doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum