Turizm İçin Almanca 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
Turizm İçin Almanca 1 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Wch machka Sre hmen das Gaslebial! euszuluilen Eme kontroîhelen Sie Volhen ob sHe Daıen summen Wıe laute! der obıge Satı au! Türkisch? Verilen cümlenin Türkçesı aşağıdakılerden hangısıdır? A) Mısam formunu doîdurmamzw rıca ederım Lut'en once me aat nngııenn doğru olup oımadığw kontrol edın B) Mısem Iormunu doldurmak zorunda olduğunuzu hanrietmek wsterım Kışwseî bııgnenmzı kontrol edın o) Lutfen kwşısel ngHerımzı kanımı emklen sonra,sızevemen mwsahrformunudoîdurun D) Masai!fvrmundakıkwşıseîbügılermmn doğru olup oîmadwğım kontroî emkten sonra wmzmaym E) Luden mwsahrformunu doldurup wmzaîayın
Yorumlar
  • 0 Yorum