Türk Dili 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13 Yeni Lisan haıeketini başlmn şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verılmıştır? A) S_ması—Namwk Kemaw B) Sarın MaksudıArsaW—Vusqukçura 0) Ah Camp—OmerSeylemn D) Zıya Paşe-Ahdumek Hama: E) Zıya GokaIp-Fuat Koprulu
Yorumlar
  • 0 Yorum