Türk Dili 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 8.Soru

8.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 8.Soru
transkript: 8 Dll ve kulu" arasındakı lllşkl ıle Ilglll aşağıdakı ifadelerden hangısi yanlıştır? A) DH ve Kunur arasmdakw wşkw bu IKI unşurun ıç dmamwkîene mmmne bagh owmasmdan kaynakwanan çok ybnm mr mşkm B) Bu ve mur arasmda! mrmnnı yaratma bırbırmm varlığına ve devıngenhğme kaynak ve onam oluşturma yonunde orgamk bır ııışm bulunur c) Dal! kuwtumn varHğwm ve devathğmı sağîar D) Du, kulmrden bagımsız bır wleuşwm aracıdır E) Dal sozlu ve yazılı Mw ogeWermı bızzat yaram
Yorumlar
  • 0 Yorum