Türk Dili 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: “Kolekîıf bılınç"|e ilgılı aşağıdakı ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ear taplumda ortak oıamann temsıhdır B) însamann yaşanan ulayîar karşısmda. benzer Shalamar ve davramş mndeıwen gehşnrmesıne neden emr (:) Aym kulturew davranışlara ve davranış edınme suredenne sama oîan mşaman ortak Kavraywş bwçımîerme samp oıamımeı D) Topmmun ortak akımı omşmmr E) Hk merak umu sosyomg Zwya Gokalp caranndan ortaya ahlmwşnr
Yorumlar
  • 0 Yorum