Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13. Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskriıça Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesin & önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Turklenn İslam dınine gwrmesı B) Turklenn Arap ve Fars kaynaklarından yararlanması C) Maniheizm mancımn etkısi D) Arap ve Iran toplumlarıyîa çok sıkı dostluklar kuruîması E) Köktürk alfabesımn yazı dili için yetersiz oiması
Yorumlar
  • 0 Yorum