Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: “Onun mezarında, hayatının ilk ve son sevgilisinin mezarında ilk ve son defa ağladıı" cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? A) Dolayh tumleç—özne—zarftumlecı—yuklem 8) Dolayh tumleç-zarr lumlecı-yuklem C) Ozne—dolaylı tümleç—zarf lümîeci—yüklen—ı D) Zarftümleci—zarftumîecivyüklem E) Ozne—zarftümlecı—zarftümieci—yüklem
Yorumlar
  • 0 Yorum