Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Sözcükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yazıda boşluklarla birbirinden ayrılır. 8) Dilin en temel bileşenidırv C) En az iki kök biçimbirimden oluşur. D) Seslerin velveya biçimlerin dizimiyle oluşur. E) Ekienmeyle çekımlenir.
Yorumlar
  • 0 Yorum