Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru

8.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir? A) Her sözcüğün ayn bk anlam değerine sahip olması B) Iki ya da daha fazla sözcükten oluşması C) Sözcüklerın gerçek an>amlanndan uzak oîması D) Topium tarafından ortaklaşa benımsenmesı E) Bazı sözcüklerın değışmeyıp baznannın değişebılmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum