Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
Türk Dili 1 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir? Eski sozlerden veya ağız unsurlarından yararlanılması Topîumda sadece üst grupiar tarafından kuHanıIması Onulu sozler kullanıimas< Bir dil içensinde sonradan türemiş anlaıım brçimi olması Hayvanların ve eşyaların konuşturulması ve canlandırılması
Yorumlar
  • 0 Yorum