Türk Dili 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 2.Soru

2.Soru
Türk Dili 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 2.Soru
transkript: 2 çekımıi dıller ılgılı aşağıdakı ıiadelerden nangisı yanlıştır? A) B) C) D) E) Urenm xe cekwm, sozcuk kuk veya gumewenmn sonuna yem sozcukler yapan ek1erın getmlmesw He olur Vunanca, Launce ve îngıhzce çekwmh dıuemenmr Sozcuğun brçımımn değışmesı anlamın değwştığwm gostenr. Çekımh dnıenn en behrgmozemkler taşwyam Arapcadw . Aramca Çekwmler' uclu“ dumu ve başlı unsuz kokwerden “vezm ' am vemen (alıplera gore yapıhr. Sozcuktekı bıçvmsel değwşıkhksozcuğun ım bıîgwseî wşmwm de eıkner
Yorumlar
  • 0 Yorum