Türk Dili 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Türk Dili 1 2013 - 2014 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: & Küııur ıle ilgılı aşağıdakı ıfadeıerden hangısı gnlıştır? A) B) C) D) E) Kunureı davramşîar' ıopwum ıarannaan uzerınde uzleşw sağwanen dawemşîar huumudur Kunureı unsurlar, msamerm (mak akh çabalamyıa oıuşw Toplumiann kuuuıeı kımııwen sanauarma, enemyauanna, mwmamerme, maddı ve manewureumwennewnsv Kureselîeşme' farkh loplumîara aıt Kuwmreı unsunar arasmdakw farkın artmasına neden olmamdw Topmmsaw maras yaws dwger neswllere aktaman kulturew unsunan geıenekwen meydana geum
Yorumlar
  • 0 Yorum