Türk Dili 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Türk Dili 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13_ Türk dilinin dünya dillerine etkisi ile İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Turkler bılım, teknık ve uygarhkta uretken; dunya sıyasetınde egemen oldukları dönemîerde başka dillere sözcük vermişlerdır. Türkçenm en fazla sözcük aldığı dü Fransızcadır. Ahnlıladığımwz herhangı bır sozcuk olmamasına karşm Rumenceye verdwğimiz Türkçe sözcük sayısı birkaç yüzdür. Dünya dillerinm söz varlığına Türkçenin verdiği sözlerden en çok bilineni "yoğurt" sözcüğüdür. Dunya dîllerindekı Türkçe ahmılerın eskı ve yeni oluşlarına göre bir değerlendirme yapıîdığında en son verdiğimiz sbzcükîerin döner ve dolmuş olduğu görülüp
Yorumlar
  • 0 Yorum