Türk Dili 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Türk Dili 1 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19, Bilim! oluşturan verilerin ve bilgilerin sözlü, yazılı, görsel. ışıîsel ve deneysel olarak ışlenmesinı, üretilmesini, gelışîirilmesini, aktarılmasını sürekli bir biçımde sağlayan dillerdir. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Bilim dili B) Kültürdili C) Sanatdili D) Genel dil E) Resmîdil
Yorumlar
  • 0 Yorum