Türk Dili 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Türk Dili 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır. B) Sesçıl (fanatik) bll' alfabedır. C) Temel Latin alfabesindekı baza harflerden ayırıcı işaretlerle yenı harfler yapılmıştır. D) Ses-yazı karşılıkhğı esastır. E) Ön damak k'si ve ari damak k'sı ayrı harilerle gösterilir,
Yorumlar
  • 0 Yorum