Türk Dili 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Türk Dili 1 2015 - 2016 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile i'şkisini, insanlar arası ılış leri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındak avrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Dıvan-ı Hıkmet B) Divanü Lugal'il-Türk C) Atabetü'I—Hekaywk D) Kutadgu Bilrg E) Mukadd<mef I-Edeb
Yorumlar
  • 0 Yorum