Türk Dili 1 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
Türk Dili 1 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15_ İsimsiz g' ülecek Büt n 'o doğmuş çocuklar gibi lçınızde laşıdwğınız çocuk da Yukarıdaki dizelerde allı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir? A) Durum bildiren zarf tümlecw B) Nesne C) Dolaylı tümleç D) Yer bildıren zarftümleci E) Özne
Yorumlar
  • 0 Yorum