Türk Dili 1 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Türk Dili 1 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11_ “Savaş Dinçelin Sait Faik'in yaşamını anlatan Meraklısı lçin Öyle Bir Hikâye isimli tek kişilik oyunu, ilk kez Macit Koper rejisi ile 1993 yılında İstanbul Şehir 'yatroları'nda sergilendi.” cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Cümlede bırden fazla tamlayanı olan belırlili ıslm tamlaması vardır B) Öğe dızilışi özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir. C) Yüklem edilgen yapm bir fiildir. D) Yüklemin yerine göre düz cümledir. E) Anlamına göre olumlu cümledrr.
Yorumlar
  • 0 Yorum