Türk Dili 1 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
Türk Dili 1 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Kuzey Türkçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Kıpçak Türklüğünün yazı dilidir. Bu Iehçeyle oluşturulan en önemli eser Codex Cumamcus'dur. Müşterek Türkıslan Türkçesi olarak da anılır. Altınordu döneminde oluşan edebî dilin devamıdır. Asıl eserleri Mısırda Kölemenler zamanında yazılmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum