Türk Dili 2 2015 - 2016 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
Türk Dili 2 2015 - 2016 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: 1. “Ata ze , başarılı, kalpli bir çocuktu." cümlesinde virgulıin (,) görevi aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Cümle ıçmde ara sbzlerı ve ara cumîelen ayırma B) Birbwri ardınca sıralanan eş görevh keîime ve kelime gruplarını aywrma C) Yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belınme D) Pektştirme yap'lan kelimeleri birbirinden ayırma Sırah cümleîeri birbinnden ayırma
Yorumlar
  • 0 Yorum