Türk Dili 2 2015 - 2016 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Türk Dili 2 2015 - 2016 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15. “Aiılık eki olan -k' kendinden önceki kelımeye bitişik yazıhr ve ünlü uyumuna girmez. Bağlama işievindeki "kı" ayn yazılır " Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı doğrudur? A) Anneni aradığmda iyi olduğunu söyleki kadıncağız sevinsin E) Akşamkı konuyu senınle tekrar konuşup bir sonuca varmalıyız. C) Burada kı herkese okulda neler olup bimğini anlatacaksın. D) Desemki, bütün yaşananîar bır yalandı. E) Kavga sırasında evde ki bütün eşyaian dışarıam.
Yorumlar
  • 0 Yorum