Türk Dili 2 2015 - 2016 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
Türk Dili 2 2015 - 2016 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7_ Ahmetlenn köydeki evıne gıtmişlık hani. Ocağm yanışı sana, İslanbul'dakı evini hatırlatmıştı. Duygmanmışnn... Yukarıdaki parçada üç noktanın (...) kullanım amacı aşağıdakilerden hangisıdır? Cümlede atlanan yerîeri belirtmek Anlamı pekiştirmek söylenmek istenmeyen sözcükier olduğunu belirtmek Yazarın s'oyîeyeceklerinin biımediğmi belirtmek Konuyla wlgili örneklerin devam ettiğmi belirtmek
Yorumlar
  • 0 Yorum