Türk Vergi Sistemi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
1.Soru
transkript: 1. Aşağıda erden hang basil usule tabi olmanın şartlarından degıldir? A) Ynlık alış, satış ve nesnel tutanarının Kanun'da belirlenen tutarları aşmamasw Mükelleim kendw işmde bMiil çahşması veya bulunması İşyen mülkiyelınin aş sahıbine ait olması durumunda emsal kira bedeîinin, Gehr Vergisi Kanunu'nda beîirlenen miktara aşmaması Mükellefm başka bar tican, Zırai veya mesleki faaliyet dolayısıyla gerçek usuîde gelir vergisme tabi olmaması Yapılan işin serbest meslek faahyeti kapsamında yer alması
Yorumlar
  • 0 Yorum