Türk Vergi Sistemi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
14.Soru
transkript: 14, Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusuna girmez? A) B) C) D) Ödünç para verme işlemlerim esas iştigal konusu olarak yapan bankerlerin tahsiî ettiği faizler Bankalarm müşterisine verdiği çekler karşılığında aldığw komisyonlar Sıgorta şırketlerinın aktıfinde kayıtlı gayrimenkulü satması karşılwğında tahsil ettiği paralar Sigorta şirketlerinin sıgorta pençesi karşıhğında aldıklan primler Banka lehine bir para elde ediîmesinm söz konusu olmadığı mevduat kabulü
Yorumlar
  • 0 Yorum