Türk Vergi Sistemi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
3.Soru
transkript: 3. Aşağıdaki ücret geliri elde eden kişilerden hangisinin gelir vergisi stopaj yoluyla alınır? A) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışan kişilerin B) Özü inşaat ışçılerinın C) Üzeî hizmetîerde çalışan şoförlerin D) Devîet üniversitelerinde çalışan akademisyenlenn E) Kazancw basil usulde tesprt edilen ticaret erbabı yanında çahşan kışılerin
Yorumlar
  • 0 Yorum