Türk Vergi Sistemi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
6.Soru
transkript: 6_ Kurumlar vergisi mükellefiyeti ile ilgılı aşağıdaki Madelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) İş merkezi Türkiye'de bulunan kururmar dar mükelleftir Dar mükelîefler kurumîar vergismden muahırv Dar mükeHeerr Sadece yun dışında elde ettiği kazançlardan dolayı Türkiye'de vergilendırilirler. Kanuni merkezı Türkiye'de bulunan kurumlar tam mükelleftirv Tam mükeHeerr sadece yun dışı kazançlarından dolayı Türkiye'de vergilendrrilirler
Yorumlar
  • 0 Yorum