Türk Vergi Sistemi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
7.Soru
transkript: 7. |. Sermaye uzerınden kazanç dağıtılmaması ||. Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması |||. Knoperatıf ortakîarwyîa ış gorulmemesı Yukarıdakilerden hangileri kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olmaları için gerekli olan şartlardandır? A) Yalmzll B) |ve|| 0) lwl" D) llvelll E) |, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum