Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 10.Soru

10.Soru
Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Aşağıdakılerden hangisi, AB Ortak Tarım Politikasının Topluluk Tercihi ilkesini ifade eder? A) Öncelikle AB'ye üye olan ülkelerin tarım ürünlerinın lükeıılmesi ve söz konusu yerlı urunlerın ıthalaîa karşı korunmasını sağlayarak AB tarım ürünleri ihracatının geliştirilmesi Ortak larım polilıkalarına Hişkin tüm harcamaların üye üîkeler tarafından karşılanması Üye ülkelerin tarımsal üretim kahpiarvnm yakınlaştırılması Tarımsal üretimin AB’ye liye ülkeler arasında pay edilmesw Tarımsal üretim miklarmın (ek bar kurum tarafmdan planlanması
Yorumlar
  • 0 Yorum