Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 19.Soru

19.Soru
Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 19.Soru
transkript: 19_ Aşağıdakilerden hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın temel ilkeler çer evesindeki ikincil hedenerinden biri degıl 'r? A) Bankacwlrk sekldründekr hızla bir yapılanma ile bankacıhk ve reeî sektör arasında sağlıklı bir ilişkrnin kurulması B) Kamu finansman dengesinin kalıcı bir şekılde guçîendwrılmesı C) Etkinîik, esneklik ve şeffaflığın sağlanmaswna yönelik yasal altyapmın oluşturulması D) Dalgalı kurun terk edwlerek sahn kura geçilmesi E) Toplumsal uzlaşma ile ennasycn hedefı doğrultusunda gelıner politikasının sürdürülmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum