Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Türkiye'nin su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Akarsulari kuvvetli eğimieri Ve gömük yataklarıyla hidroelektrik potansiyeline sahiptir. Türkiye durgun sular açısından zengin bir ülkedirv Akarsuiar nehır laşımacıhğına uygun değildir. Türkiye kullanılabilif su açasından zengin bir ülkedir. Akarsular düzensiz akışa sahiptir.
Yorumlar
  • 0 Yorum