Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 7.Soru

7.Soru
Türkiye Ekonomisi 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 7.Soru
transkript: 1_ Türkiye'deki kamu harcamaları ile il " aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) 1930'Iu yıllarda. devletçi sanayiieşme politikaîarr kamu harcamalarının azalmasına neden (“muştur. Cumhuriyetin kuruîuşundan günümüze, kamu hatcamalarının GSYH'ye oranı genel olarak anma eğilimindedir. 1990'Iı yıllarda kamu harcamaları ıle kamu gelirleri arasındakw fark giderek kapanmıştır. Güçlü Ekonomıye Geç<ş Programı ıle bırlıkte kamu harcamaları ile kamu gehrlerı arasındaki fark önceki dönemlerin aksine artmaştır II. Dünya Savaşı döneminde kamu harcamalarımn GSYH'ye oranı genelde anmwştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum