Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11, Türkiye'deki ticaret sektörü İle İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Sektörde faaîiyet gösteren işletme sayısı dikkate alındığında Ucarel seklöründe rekabet oîdukça düşük düzeydedwr. Ticaret sektörü diğer sektörlerden bağımsız olduğu için söz konusu sektörlerdeki gelışmelerden fazla etkılenmez. Bilgisayar kullanımını artması, ticaret hızmetlerının gelışmesıne engel olmuştur. Ticaret sektörü, 2008'de uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörterden biridir. Ticaret sektöründe faaliyet gösteren işîeîmelerin büyük çoğunluğu büyük işletmelerden oluşmaktadır
Yorumlar
  • 0 Yorum