Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14. Türkiye'nin dış borçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Cumhurıyet dönemindeki ılk dlŞ borçlanma, Şeker Fabrikası'nln kurulması için yapılmıştır. Osmanlı dönemindeki ılk dış borçlanma 1854 yılında yapılmlşlır. Planlı dönemde özellikle 1975'den sonra dış borç hlzlanarak artmıştlr. Demokrat pam döneminde devlet. dış borç faızlerini bıle ödeyemeyecek hale gelınce moraioryum ilan etmişiir. Planlı dönemde dış borçların önemli bir kısmı proje iinansmanlnda kullanılmıştır
Yorumlar
  • 0 Yorum