Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16, Türkiye'deki döviz piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 2001 yılında revalüasyon yapılmış ve Türk Lirası'mn değen amnlmışhr. 1980'Iı yıilara kadar dalgah döviz kuru uyguianmışiırv Türkiyeq Türk Lirasını 1990 yılından itıbaren uluslararası konvertibl para ilan etmiştir, 1980'den 1990'a kadar Merkez Bankası* Bakanlar Kurulu'nun belirlediği döviz kurlarına uygulamıştwr. Şubat 2001 krizinden sonra Türkiye sabit kur rejimıne geçmiştir
Yorumlar
  • 0 Yorum