Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17_ Aşağıdakilerden hangisı küresel kriz karşısında Türkiye’nin gerçekleştirdiği maliye politikası uygulamaları arasında yâ almaz? A) Yabancı fonların portföy yönetim şirketlerine, bu fonlarını Türkıye'de değerlendırmeleri için bazı vergi avantajlarmın sağlanmasw Menkul k<ymet yatırım fonları ale menkul kwymet yatırım onaklıkbarmın sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikieri gelirîere uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisine muafıyet getirilmesi Hisse senedı kezançîermda yeni yatırımcıya uygulanan stopaj oranının yükselıiîmesı Vergi borçlarına taksitlendirme imkanımn getirilmesi Gelişmişîik düzeyini dikkate alarak, ıHer düzeyinde fark“ vergi indirimi uygulamasına gidılmesw
Yorumlar
  • 0 Yorum