Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
Türkiye Ekonomisi 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları kapsamındaki düzenlemelerden bi ridir? A) Tarım ürünlennde destekleme alımlarının artırılması B) Kamu harcamaların artırılması C) İhracat krediîerine kısıtlama getiriîmesw D) Fiyat Saplama-Kontrol Koordinasyon Komiıesi’nin kaldımması E) Sübvansiyonların kapsamının genişleliîmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum