Yöneylem Araştırması 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 17.Soru

17.Soru
Yöneylem Araştırması 2 2014 - 2015 Ara Sınavı 17.Soru
transkript: 174 Uremen urune olan ywlhk talebı 50000 adeı oıan sukeı yııde 250 gun çahşmaktadır ve gunde 400 adet urun uretmekledv Ekonomik sipa 'ş miktarı 2600 adet olanbu şirketin maksımum envanter düzeyi kaç ademir? A) 1100 ) 1300 e) uso ) 1500 ) 1540
Yorumlar
  • 0 Yorum