Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil ulaşım yollarının belirlenmesinde dikkate alınan ölçütlerden değildir?


Acil yolu belli eden ve yol üstündeki park etmelerin denetlendiğine ilişkin uyarı levhalarının konulması

Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesini ve trafik yoğunluğu kaldırabilecek nitelikte olması

Yolların afet durumunda ulaşılması gereken binalara ulaşım sağlayacak nitelikte olması

Yolların olası bir afet durumunda kapanmaması için yeterli genişlikte olması

Olası bir afete karşın her an açık tutulacak ve birbirlerine alternatif oluşturacak güzergâhların belirlenmesi


2.Soru

………………….., sınırsız insan ihtiyaçlarının giderilmesi için, sınırlı üretim kaynaklarının bölüştürülmesini gerçekleştirmek üzere, taşıma ve/veya dağıtım işlevini üstlenen süreç. Noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Ulaştırma

Lojistik

Hizmet

Araç

Eğitim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kombine taşımacılığın temel bileşenlerinden biridir?


Taşıma platformları

Taşıma terminalleri

Taşıma yöntemleri

Kara taşıtları

Deniz taşıtları


4.Soru

I. Üzerinde insanların ya da yüklerin taşındığı
hatlar yol olarak adlandırılmaktadır.

II. Yollar, kara yolları, deniz yolları, hava yolları
ve demir yollarını kapsamaktadır.

III. Hava yolu ve deniz yolu yapay yolları, kara yolu ve demir yolu ise doğal yolları oluşturmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet düzeylerine göre serbest akımın olduğu en iyi durumu ifade eden yol türüdür?


A hizmet düzeyi

B hizmet düzeyi

C hizmet düzeyi

D hizmet düzeyi

E hizmet düzeyi


6.Soru

Afet ve acil durum sonrası yollara erişimin ve yoldaki özel araç trafiğinin kontrol edilmesi için yapılması gereken görevlerden değildir?


Acil durum araçlarına izin belgesinin sağlanması

Yoldaki özel araç trafiğinin kontrol edilmesi

İzin belgelerinin denetlenmesi

Özel araç trafiğinin özel acil ulaşım yollarına alınmaması

Acil durumlarda devreye alınan araçlara kısa yolların bildirilmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demir yolu taşımacılığıyla ilgili doğru bir ifade içerir?


Yüksek oranda çevre kirliliğine sebep olur.

Hacimli yüklerin taşımacılığında dezavantajlıdır.

Hava koşulları ve trafikten olumsuz etkilenmektedir.

İstenilen her noktaya taşımacılık yapılabilmektedir.

Taşıma süresi olumsuzluklara neden olabilir.


8.Soru

Afet ve acil durumlarda geçerli olan nakliye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


en iyi mod en az maliyetli olandır

en iyi mod en yüksek maliyetli olandır

en iyi ve hızlı nakliye yönetimi

en güvenilir ve yavaş nakliye yönetimi

en az maliyetli ve güvenilir nakliye yönetimi


9.Soru

Özellikle kitlesel ve sanayi ham maddesi özelliği bulunan büyük miktarlardaki yüklerin, sınır aşma sorunu olmadan en ekonomik şekilde taşınmasını sağlayan taşımacılık sektörü aşağıdakilerden hangisidir?


Deniz Yolu Taşımacılık Sektörü

Hava Yolu Taşımacılık Sektörü

Kara Yolu Taşımacılık Sektörü

Hava Yolu Taşımacılık Sektörü

Demir Yolu Taşımacılık Sektörü


10.Soru

Ulaştırma sektöründe ise, yük (eşya, mal) ve yolcu (insan) taşımacılığına ilişkin olarak ortayakonan tüm olanaklara ne ad verilir?


Ulaştırma talebi

Ekonomik faktörler

Ulaştırma ihtiyacı

Ulaştırma arzı

Toplumsal faktörler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sistemlerinin taşımacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği sektörlerden biri değildir?


Deniz yolu taşımacılık sektörü 

Boru hattı taşımacılık sektörü 

Demir yolu taşımacılık sektörü 

Doğalgaz hattı taşımacılık sektörü 

Hava yolu taşımacılık sektörü 


12.Soru

Liman hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bulunan hizmet sektörü, aşağıdakilerden hangisidir?


Yeraltı taşımacılık sektörü

Kara yolu taşımacılık sektörü

Hava yolu taşımacılık sektörü

Deniz yolu taşımacılık sektörü

Boru hattı taşımacılık sektörü


13.Soru

Sert ve sağlam taşlardan 30 ilâ 60 mm ebadında kırılarak platformun üstüne serilen, keskin köşeli ve keskin kenarlı kübik şekilli malzemeye ne ad verilmektedir?


Travers 

Mantar 

Taban 

Ray 

Balast 


14.Soru

Demir yolu ile akarsu kesişmelerinde akarsu kotu 5 metreden daha yüksek ise akarsuyu
demir yolu üzerinden geçirmek üzere yapılan yüksek su kanalları hangisidir?


Petradük 

Akadük 

Sifon 

Anroşman 

Riprap 


15.Soru

Toplayıcı yollara bağlanan, üzerindeki trafiğin çok az olduğu, küçük yerleşim birimlerine, özel mülklere ya da tesislere ulaşan yollar aşağıdakilerden hangisidir?


Toplayıcı Yollar

Yerel Yollar

Anayollar

Otoyol

İl Yolları


16.Soru

Genellikle kendi hinterlandına hizmet vermeyen, uluslararası yük aktarımı için kargoların elleçlendiği limanlar aşağıdakilerden hangisidir? 


Konteyner limanları

Uğrak Liman

Besleme Limanı

Aktarma Limanı

Ana Liman


17.Soru

Bir yolun arazi üzerinde izlediği doğrultuya ne ad verilir?


Kara Yolu

Rampa

 Orman yolları

Güzergâh

Turistik yollar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi korumanın parçalarından değildir?


Sınır Güvenliği

Kritik Altyapının Korunması

Siber Güvenlik

Çevre Güvenliği

Sağlık Güvenliği


19.Soru

Ulusal bazda afet ve acil durumda nakliye hizmetlerine ilişkin karar veren en üst merci hangisidir?


UNKE

FEMA

Türk Kızılayı

İç İşleri Bakanlığı

AFAD


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sistemlerinin karşılaştırılması yönünden esas alınacak bir yöntem değildir?


Yatırım Maliyetleri Açısından Karşılaştırma

Enerji Maliyetleri Açısından Karşılaştırma

Çevre Etkileri Açısından Karşılaştırma

Güvenlik Açısından Karşılaştırma

Bilet Fiyatı Açısından Karşılaştırma