Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Apron, hangarlar gibi havaalanının değişik bölümlerini birbirine bağlamak için tasarlanmış yola ne ad verilir?


Taksi yolu

V şeklinde pistler

Havaalanı yer ulaşım yolu

Paralel pist

Hassas bağlantı yolu


2.Soru

Yol kaplamasının iki yanında, kaplamaya bitişik ve kaplama kenarı ile şev başı arasında yer alan bölüme ne ad verilir?


Yol Ekseni

Kafa Hendeği

Platform

Banket

Kenar Hendek


3.Soru

2009 yılından önce 3 farklı kurum tarafından yürütülen afet-acil durum ve savunma işleri, 2009 yılında ....... sayılı yasayla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kurulmasıyla birlikte tek elden yürütülmeye başlanmıştır.

Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


4902

5902

6902

7902

8902


4.Soru

Aşağıdaki taşımacılık sistemlerinden hangisinde en fazla kaza yaşanmaktadır?


Demir yolu taşımacılık sistemi

Hava yolu taşımacılık sistemi

Deniz yolu taşımacılık sistemi

Kara yolu taşımacılık sistemi

Kombine taşımacılık sistemi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu taşımacılık sektörünün dezavantajlarından biridir?


Liman, vinç gibi yüksek maliyetli tesislere ihtiyaç duyar.

Kara yolu taşımacılık sistemiyle yapılan nakliyeler için alınan izinler ve uyulması gereken prosedürler deniz yolu taşımacılığına kıyasla daha fazladır.

Deniz yolu taşımacılığı ile kıtalar arası büyük yükler, birbirinden uzak noktalar arasında diğer taşımacılık modlarına nazaran daha düşük maliyetlerle taşınabilmektedir.

Belirlenen rotaya bağlı olarak güvenilirdir.

Fazla miktarda yük, tek seferde aktarılabilir.


6.Soru

Dış şeritler iki ayrı yöne, ortadaki şerit ise sollama için kullanılmaktadır. Aynı zamanda orta şerit rampa çıkışlarında, çıkış yönüne dâhil edilerek ağır taşıtlar için en sağ şerit çıkış rampası olarak da kullanılan yol aşağıdakilerden hangisidir?


Tek şeritli yol

Üç şeritli yol

Beş şeritli yol

İki şeritli yol

Bölünmüş yol


7.Soru

Toplayıcı yollara bağlanan, üzerindeki trafiğin çok az olduğu, küçük yerleşim birimlerine, özel mülklere ya da tesislere ulaşan yollar hangisidir?


Yerel yollar 

Toplayıcı yollar 

Anayollar 

İkincil yollar 

İkincil arterler 


8.Soru

Hammadde ve malzemelerin işletmeye tedarik edildiği aşama, aşağıdakilerden hangisidir?


Üretim lojistiği

Tedarik lojistiği

Sevkiyat lojistiği

Tersine lojistik

Zincir lojistik


9.Soru

  1. Kriz komuta merkezine ulaşım
  2. Stratejik öneme sahip binalara ulaşım
  3. Büyük sağlık tesislerine ulaşım
  4. Çadır kent alanlarına ulaşım

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri  afet ve acil durumlarda ulaşılması gereken temel hedeflerdendir ?


Sadece I

I,II,III

II ve IV

III ve IV

I,II,III,IV


10.Soru

Kara yolu taşıtlarının deniz yolu ile taşınmasına ne ad verilmektedir?


Ürün Taşımacılık

Ro-Ro Taşımacılık

Konteyner Taşımacılık

Araç Taşımacılık

Sevkiyat Taşımacılık


11.Soru

Dolgu altında kalan tüm köprülere ne ad verilmektedir?


Viyadük 

Yarma 

Menfez 

Geçit 

Platform 


12.Soru

Serbest akımın olduğu en iyi durum hangi hizmet düzeyi olarak tanımlanmıştır?


A

B

C

D

E


13.Soru

Yerine ulaşması gereken arama kurtarma ekiplerinden, sağlık ekiplerine; yiyecek ve içecekten, ilaçlara kadar birçok hayati öneme sahip personel ve araç gerecin zamanında yerlerine ulaştırılması işlemlerini içeren afet ve acil durum aşamasına ne ad verilmektedir?


Müdahale

Zarar azaltma

İyileştirme

Önleme

Koruma


14.Soru

Ülkemizdeki ilk kombine taşımacılık denemeleri hangi yılda gerçekleşmiştir?


1979

1985

1990

1993

2000


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afetlerde acil ulaşım yollarının belirlenmesinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?


Parklar

Sinyalizasyon

Yaya geçitleri

Köprü ve viyadükler

Kavşakların durumu


16.Soru

  1. Hava, deniz, kara, demir yolu ulaştırmasına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek
  2. Yasal düzenlemeye ilişkin muafiyet ve istisnaları hayata geçirmek
  3. Taşra teşkilatları ve merkez arasında hızlı, doğru ve etkili bir veri alışverişini sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ulaştırma birimlerince yapılması gereken iş ve işlemlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Nüfusun dağılımı, hareketliliği ulaştırma talebini etkileyen faktörlerden hangisine girer?


Toplumsal faktörler 

Ekonomik faktörler 

Teknolojik faktörler 

Politik faktörler 

Çevresel faktörler 


18.Soru

Ülkemizde hangi taşımacılık yapılmamaktadır?


Boru hattı

Deniz yolu

İç su yolu

Demir yolu

Hava yolu


19.Soru

"Uçağa yükleme boşaltma yapabilme imkanı" olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Mavna 

Heliport 

Elleçme 

Gabari ölçüsü 

Yükleme alanı 


20.Soru

Ülkemizde ilk kombine taşımacılık denemeleri, Avrupa’dan Derince’ye yönelik sıvı kimyasal madde taşımacılığı ile hangi yıl başlamıştır?


1970

1975

1980

1985

1990