Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Zarar azaltma denildiğinde akla gelen ilk kavram hangisidir?


Müdahale

Ulaştırma

Dayanıklılık

İletişim

Siber güvenlik


2.Soru

"İnsan veya eşyanın, ihtiyaçları gidermek amacıyla zaman ve mekân faydası sağlayacak
şekilde yer değiştirmesini mümkün kılan bir hizmet" olarak tanımlanan kavram hangisidir?


Gönderim 

Ulaştırma 

Ulaşım 

Transfer 

Kargolama 


3.Soru

Hangi sayılı Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununa göre yollar; otoyollar, devlet yolları, il yolları olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır?


6000

6001

6002

6003

6004


4.Soru

Bölünmemiş yollar olup kaplama genişlikleri en az 5,50 m olan yollar hangisidir?


Tek şeritli yollar

Çift şeritli yollar 

Üç şeritli yollar 

Dört şeritli yollar 

Bölünmüş yollar 


5.Soru

  1. kurtarma
  2. tahliye etme
  3. hayatta tutma
  4. hasar onarımı

Yukarıdakilerden hangileri afetler sırası operasyon evrelerindendir?


I, II

I, III

II, IV

I, II, III

I, III, IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ve kriz yönetim safhalarından değildir?


Müdahale

İyileştirme

Koruma

Önleme

Erteleme


7.Soru

Malların tam zamanında ve yerinde olacak şekilde taşınabilmesi amacıyla ürünlerin bir taşıma sisteminden diğerine aktarılmasına ne ad verilir?


Kombine Taşımacılık

Hava yolu Taşımacılığı

Boru Hattı ulaştırması

Tek Modlu Taşımacılık

Demir yolu Taşımacılığı


8.Soru

Enerji maliyetleri açısından birim taşıma maliyetinin en düşük olduğu taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Demir yolu taşımacılık sistemi

Hava yolu taşımacılık sistemi

Deniz yolu taşımacılık sistemi

Kara yolu taşımacılık sistemi

Kombine taşımacılık sistemi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiğini işletme lojistiğinden ayıran farklardan biri değildir?


Sıfıra yakın temin süresi gerektirir.

Satın alma ve dağıtımda ani dalgalanmalar meydana gelebilir.

Yüksek bedel ödenmesi söz konusu olabilir. 

Standardizasyon faaliyetleri oldukça fazladır. 

Etkin performans ölçüm sistemleri geçicidir ve durum bazlı özellik taşır.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum öncesinde hava yolu ekibi tarafından dikkat edilmesi gereken teknik detaylardan değildir?


Havalimanı/Heliport Enlem-Boylam Bilgisi

Diğer Ulaşım Modları Erişimi

ICAO/IATA Kodları

Elleçleme Kapasitesi

Sanat Yapıları Özellikleri


11.Soru

"Yer ve zaman faydası sağlamak amacıyla insanın ve eşyanın hızlı, ekonomik, emniyetli
ve güvenli bir şekilde yer değiştirmesi” şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?


Ulaştırma 

Transfer etme 

Taşınma 

Değiştirme 

Gönderme 


12.Soru

Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu
altında bulunan kara yolu uzunluğu 01.01.2017
tarihi itibariyle toplam kaç km'dir?


66 758 km

66 765 km

66 774 km

66 782 km

66 795 km


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum planlamalarında demir yolları için esas alınması gereken kriterlerden biri değildir?


IATA kodları

İstasyon konum bilgileri ve diğer modlara erişim

İstasyon tipi 

Sanat yapıları özellikleri 

Demir yolu araçlarına ilişkin bilgiler 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşımacılığının diğer taşımacılık modlarına göre tercih edilme sebebidir?


Küçük kapasitelerle de çalışabilme imkânı

Uluslararası taşımalarda karşılaşılan gümrük mevzuatları

Fazla miktarda yükün tek seferde aktarılabilme imkanı

Hava koşullarından etkilenmemesi

Taşıma süresinin uzun olması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kara yolu ulaşım ağı sınıflandırılmalarından biri değildir?


Şerit sayıları ve genişliklerine göre sınıflandırma

Şehir otoyollarında şehir merkeziyle ilişkilerine göre sınıflandırma

Üstyapılarına göre sınıflandırma

Yapım şekline göre sınıflandırma

Yoğunluklarına ve hizmet seviyelerine göre sınıflandırma


16.Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan ve ülkemizdeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) muadili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


FEMA

UAB

TAMP

FDA

WHO


17.Soru

Aşağıdaklerden hangisi ulaştırma talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Toplumsal faktörler 

Ekonomik faktörler 

Politik faktörler 

Teknolojik faktörler 

Altyapısal faktörler 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal Afet Müdahale Organizasyonu' nu oluşturan hizmet guruplarından değildir?


Operasyon servisi,

Bilgi ve planlama servisi,

Ulaştırma servisi

Lojistik ve bakım servisi,

Finans ve idari işler servisidir


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum anında ulaştırma birimlerince yapılması gereken iş ve işlemlerdendir?


Kaynak planlamasına ilişkin diğer kurumlarda var olan araçların planlanması

Radyolojik veya nükleer olaylarda gerekli tedbirlerin ilgili birimler tarafından alınması

Notamlamalarla gerekli hava ve deniz trafik önlemlerini devreye sokulması

Kültür varlıkları ve diğer kıymetli yükün taşınmasında gerekli desteğin sağlanması

Kara trafiğine ilişkin anlık bilgilendirme sağlanması


20.Soru

Potansiyel bir tehdidin savuşturulması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Müdahale

İyileştirme

Koruma

Önleme

Erteleme