Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Taşıma süresinin uzun olması nedeniyle gecikmelerin meydana gelmesi ve zaman duyarlılığı olan ürünlerin taşınmasıyla ilgili dezavantajlı durumların ortaya çıkması, hangi taşımacılık türünde olabilir?


Demir yolu taşımacılığı

Kara yolu taşımacılığı

Hava yolu taşımacılığı

Deniz yolu taşımacılığı

Kombine taşımacılık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma sistemlerinden beklenen özelliklerden birisi değildir?


Ucuz olması

Hızlı olması

Geleneksel Olması

Güvenli olması

Konforlu olması


3.Soru

Yüksek enerji maliyetine dayalı yapısından dolayı kara yolu taşımacılık sektörü, yerini hangi taşımacılık sektörüne bırakmıştır?


Boru hattı taşımacılığı

Demir yolu taşımacılığı

Deniz yolu taşımacılığı

Kombine taşımacılık

Hava yolu taşımacılığı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ulaşımına ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Mavna Taşıma ve Romorkör İmkânı

Enlem-Boylam Bilgisi – Diğer Ulaşım Modlarının Erişimi

Liman Tipi

Sanat Yapıları Özellikleri

İskele – Rıhtım Özellikleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir afet durumunda riskli olan ulaşım bağlantısı ve ulaşım altyapı tesislerinin dışında kalır?


Tüp geçit

Köprü

Havaalanı

Vapur

Liman


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma sistemlerinden beklenen özelliklerden biri değildir?


Ekonomik ve hızlı olması

Güvenli ve konforlu olması

Kuruluş maliyetinin yüksek olması

Bakım ve onarım kolaylığı taşıyor olması

Çevreyi kirletici etkisinin az olması


7.Soru

Yer ve zaman faydası sağlamak amacıyla insanın ve eşyanın hızlı, ekonomik, emniyetli ve güvenli bir şekilde yer değiştirmesine ne ad verilir?


Acil durum

Taşıma

Ulaştırma

İletişim

Taşıma hattı


8.Soru

Uzun mesafeli, büyük hacimli yüklerin yalnızca bir ulaştırma alt sisteminden ziyade sistemlerin birbirleriyle entegrasyonu sağlanarak taşınmasına ne ad verilmektedir?


Çok Modlu Taşımacılık

Kombine Taşımacılık

Karma Taşımacılık

Tek Yönlü Taşımacılık

Çift Yönlü Taşımacılık


9.Soru

  1. Afet anında kullanılabilecek özel nakliye araçları temin etmek
  2. Araçlarda kullanılacak zor şartlara dayanıklı ekipmanlar edinmek
  3. Araçtaki haberleşme sistemlerinin kesintisiz faaliyet için önlemler almak, periyodik kontroller yapmak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri son nakliye hizmetleri grubu planı içerisindedir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Genellikle kendi hinterlandına hizmet vermeyen, uluslararası yük aktarımı için kargoların elleçlendiği limanlara ne ad verilir?


Ana liman

Aktarma limanı

Uğrak liman

Besleme limanı

Genel liman


11.Soru

Yüksek standartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız sınırlaması uygulanan, seyahat hızı yüksek ve üzerinde erişme kontrolünün
uygulandığı kara yolları” olarak tanımlanan yollar aşağıdakilerden hangisidir?


Köy Yolları

Devlet Yolları

Otoyol

Toplayıcı Yollar

İl Yolları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sistemlerinin enerji maliyetleri açısından karşılaştırdığımızda yanlış bir bilgidir?


Yolcu ve yük taşımacılığında demir yolu 1 birimdir

Yolcu ve yük taşımacılığında demir otoyol 3 birimdir

Yolcu ve yük taşımacılığında hava yolu 5.2 birimdir

Yolcu ve yük taşımacılığında deniz yolu 0.9 birimdir

Dizel yakıt benzine göre daha çok tüketilmektedir.


13.Soru

7,1 ilâ 7,5 m uzunluğundaki ayaklı konteyner ile yapılan taşımacılık şekli hangisidir?


Konteyner Taşımacılığı

Swap Body 

Piggy Back Taşımacılık 

Bi-modal Taşımacılık

RO-RO Taşımacılığı


14.Soru

Tarihi dokuyu bozmamak, maliyeti düşük tutmak ve onarım esnasında kolaylık sağlamak için sokak içine yapılan yollara ne ad verilir?


Esnek yapılı yollar

Rijit yapılı yollar

Asfalt kaplamalı yollar

Kilit parke taşı yollar

Stabilize yollar


15.Soru

FEMA hangi yıl kurulmuştur?


1970

1979

1870

1879

1970


16.Soru

Yıllık 2.500’den az yolcu kapasitesine sahip ve iş amaçlı uçuşların ağırlıkta olduğu havaalanları hangisidir?


Birincil havaalanları 

Ticari amaçlı havaalanları 

Genel havacılık havaalanları 

İkincil havaalanları 

Üçüncül havaalanları 


17.Soru

Hava aracı Pist Referans Uzunluğu 800 m’den 1200 m’ye kadar (1200 m hariç),   Kanat açıklığı 15 m’den 24 m’ye kadar (24 m hariç) ve Dış Ana Tekerlek Açıklığı 4.5 m’den 6 m’ye kadar (6 m hariç) olan uçağın Kod harfi aşağıdakilerden hangisidir?


A

B

D

C

F


18.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi afet ve acil durum sonrası yollara erişimin ve yoldaki özel araç trafiğinin kontrol edilmesi için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?


Yoldaki özel araç trafiğinin kontrol edilmesi

Afet sonrası yoldaki hasarın derecesine ilişkin bilginin toplanması ve incelenmesi

Özel araç trafiğinin özel acil ulaşım yollarına alınmaması

Acil durum araçlarına izin belgesinin sağlanması

İzin belgelerinin denetlenmesi


19.Soru

Aşağıdaki yollardan hangisinde her bir yön
için iki şerit bulunmaktadır ve ortadaki şeritler sollamalar için, dıştakiler ise sabit seyir için ayrılmıştır?


Tek Şeritli Yollar

Çift Şeritli Yollar

Üç Şeritli Yollar

Dört Şeritli Yollar

Bölünmüş Yollar


20.Soru

  1. Acil ulaşım yollarının açık tutulması
  2. Otopark planlamalarının ulaşım planı ile uyumlu yapılması
  3. Yolların alan kullanım dengesine ve yeterli altyapıya sahip olarak yapılması
  4. Deniz taşımacılığının devamlılığının ve güvenliğini sağlamak açısından liman tesislerinin güçlendirilmesi
  5. İnsanların acil ulaşım yolları hakkında bilgilendirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri olası bir afet durumunda acil ulaşım yolları ile ilgili kısa vadede yapılması gerekenlerdendir?


I, II, III, IV

II, III

I, III

I, V

II, IV