Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 3 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çevresel maliyetler açısından hangi taşımacılık sisteminin diğerlerine oranla daha yüksek düzeyde maliyet oluşturduğu görülmektedir?


Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

Demir yolu

Boru Hattı


2.Soru

Çift hatlı yüksek hızlı demir yolu için 13,7 metre kesit genişliği yeterli iken; çift şeritli otoyol içi 29 metre gerekmektedir. Bu karşılaştırma ölçütü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Taşıma maliyetleri

Yol yapım maliyetleri

Arazi kullanımı

Güvenlik

Tıkanıklık


3.Soru

I.  İnsan gereksinimlerinin karşılanmasına yardım ederek yaşamı kolaylaştırır.

II. Değer arttırıcı etkisi vardır.

III. Sosyal ve siyasal bütünleşmeyi sağlar.

IV. Ticareti en yakından en uzak noktaya kadar
olanaklı kılar.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ulaştırmanın
insan yaşamına kattığı faydalardandır?


Yalnız I

I ve II

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV