Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Siber güvenliğin sağlanmasında beş anahtar fonksiyon belirlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Tanımlama 

Koruma 

İyileştirme 

Tespit etme 

Müdahale 


2.Soru

Taşımacılık modları karşılaştırıldığında "Maliyet"in en yüksek olduğu taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?


Hava yolu

Kara yolu


Deniz yolu


Demir yolu

Boru hattı


3.Soru

..................., afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel bir çalışmadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Afet Makalesi

Afet Senaryosu 

Afet Tatbikatı

Afetoloji

Afet Şeması


4.Soru

I. Kazaların nasıl olduğunu ve nedenlerini ortaya koymak

II. Eksiklikleri tespit ederek iyileştirmelerde bulunmak

III. Kazaların tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirlerin belirlenmesini sağlamak

Hangisi ya da hangileri kaza araştırmasının nedenlerindendir?


I, II, III

II, III

I, II

Yalnız II

Yalnız I


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber olay yönetiminin evrelerine göre olay sonrasında yapılacak bir faaliyettir?


Müdahale et 

Plan ve hazırlık 

Kurtarma 

Tespit ve rapor 

Değerlendir ve karar ver 


6.Soru

I. Ray kırılmaları 

II. Dingil ve tekerlek kırılmaları

III. Sinyalizasyon arızaları

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri demir yolu olay türleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Bir gemi üzerinde, gemiyle birlikte sefere çıkmak da dâhil olmak üzere istihdam edilen kişiye ne ad verilir?


Gemi adamı

Kıyı adamı

Sahil adamı

Deniz adamı

Tayfa adamı


8.Soru

Anlık trafik durumunun bildirilmesinden toplu taşıma bilgilendirmesine, güzergâh belirlenmesinden seyahat planlamasına, bilet satışından koltuk seçimine kadar ulaşım döngüsü- nün her noktasında yolcuların bilgilendirildiği ve işlem yapmalarına imkân sağlandığı bilişim sistemine ne ad verilir?


Trafik yönetim sistemi

Toplu taşıma sistemi

Yolcu ve sürücü bilgi sistemi

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri

Sürücü Destek Sistemi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "başlangıç ve varış noktaları arasındaki mesafe, süre, alternatif ulaşım yolları ve seyahat seçenekleri ile çevrimiçi harita gösterimi ve bilet satış noktalarına yönlendirme" sağlayan bir uygulamadır?


Ulusal Ulaştırma Portalı

Ulusal Güvenlik Portalı

Ulusal Bilişim Portalı

Ulusal Seyahat Sistemi

Ulusal Güvenlik Sistemi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bell ve Page’e (2003) göre, senaryo yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Katılımcılara farklı biçimlerde dönütler verilmesi

Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi

Katılımcıların karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu verilerin sunulması

Gerekirse uygun görsellerin kullanılması

Senaryonun yapay olması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber saldırı zararlı yazılımlarından birisidir?


DOS/DDOS

Arka Kapı

Ürün Yazılımları

Rootkit

0. Gün


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber saldırı zararlı yazılımlarından biri değildir?


Rootkit 

Exploit 

Fidye yazılımları 

Solucan 

Oltacılar 


13.Soru

Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği'ne göre, can kaybı, geminin tam zıyaı ve ciddi çevre kirliliği olaylarından birini içeren bir deniz kazasına ne ad verilir?


Deniz olayı

Deniz Kazası

Ciddi Deniz Kazası

Ciddi Yaralanmalı Deniz Kazası

Çok ciddi deniz kazası