Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlarda ulusal düzeyde hazırlık yapmak üzere görevlendirilen bakanlıklardan biri değildir?


Milli Savunma Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kaza sonrası araştırmasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?


Tanıklarla en kısa süre içerisinde görüşülmelidir.

Kaza yeri herhangi bir değişikliğe uğramadan incelenmelidir.

Kazazedelerin yakınlarına haber verilmelidir.

Kaza ile ilgili tüm raporlar kopyalanmalıdır.

Kaza öncesi, kaza esnası ve kaza sonrası durumlar kaydedilmelidir.


3.Soru

I. Tarayıcı bağımsızdır.

II. Sözel/coğrafi sorgu oluşturulabilir ve çalıştırılabilir.

III. Sorgularda elde edilen alanlar ile web tabanlı linkler oluşturulabilir.

Hangisi ya da hangileri NETIGMA'nın kullanıcıya sağladığı kolaylıklardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


4.Soru

Karasal iletişim sistemlerinin de kullanılarak denizde ortaya çıkan tehlikelerde kurtarma birimlerini otomatik olarak uyaran uluslararası  sisteme ne ad verilmektedir?


Gemi Trafik Hizmetleri

Yolcu bilgilendirme sistemi

Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi

Otomatik Tanımlama Sistemi

Yük ve filo sistemi


5.Soru

I. Kazanın yeri ve zamanı

II. Kazaya karışan kişi ve şeyler

III. İş başındaki kişiler ve diğer şahitler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kaza raporlarında bulunması gereken temel bilgiler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "trafik sıkışıklığını azaltarak hizmet kalitesini artırmak, verimliliği sağlamak ve kazaları önlemek" amacıyla kullanılan sistemdir?


Yolcu ve Sürücü Bilgi Sistemi

Toplu Taşıma Sistemi

Elektronik Ücret Toplama Sistemi

Kaza ve Acil Durum Sistemi

Trafik Yönetim Sistemi


7.Soru

Türkiye’de siber güvenlik alanındaki ilk düzenleme  ne zaman yapılmıştır?


2008

2009

2010

2012

2015


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sivil Hava- Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği’nde belirlenen dört hasar derecesinden biri değildir?


Hafif hasar

Orta hasar

Tam hasar

Ağır hasar

Sınıfsız hasar


9.Soru

Olası afet ve acil durumlarda kullanılabilecek kaynakların belirlenmesi kaynak yönetiminin hangi aşamasında yapılmaktadır?


Planlama

Organizasyon

Yönetim

Kontrol

Geri Bildirim


10.Soru

Taşımacılık türlerinden ekonomik verimliliğe göre en dezavantajlısı hangisidir?


Kara yolu

Deniz yolu

Hava yolu

Demir yolu

Boru hattı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı siber suçlar kapsamında ele alınan sosyal suçlardan biridir?


Fuhuş

İntihara yönlendirme

Sağlık için tehlikeli madde temini

Sahtekârlık

Nitelikli dolandırıcılık


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak yönetimi unsurlarından değildir?


Planlama

Mali hususlar

Organizasyon

Kontrol

Yönetim


13.Soru

2016 yılında İstanbul’da toplu taşıma araçlarıyla taşınan günlük yolcu sayısı göz önüne alındığında hangi ulaşım yolunun daha çok tercih edildiği söylenebilir?


Hava yolu

Kanal Yolu

Kara Yolu

Raylı Sistem

Deniz Yolu


14.Soru

Olması muhtemel acil durumlar gerçekleşmeden önce, olay sırasında uygulanacak hareket tarzının davranışlarımıza yansıtılmasını sağlamaya yönelik pratik kazanmak amacıyla yapılan faaliyete ......... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Senaryo

Eylem

Hareket

Tatbikat

Pekiştirme


15.Soru

"Bir gerçeği ortaya çıkarabilmek ya da bir olayı aydınlatmak için gerekli olan ve bir karara varmamızı sağlayan ya da üzerinde inceleme yapılabilecek materyaldir." Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir.


Olay

Rapor

Veri

İnceleme

Kaza inceleme


16.Soru

Sivil Hava – Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği'ne göre, uçuş harekâtı esnasında bir veya daha fazla hava - aracının hafif hasara uğraması ile sonuçlanan hasarlara ne ad verilir? 


Olay

Kaza

Küçük Kaza 

Büyük Kaza

Hava Faciası


17.Soru

I. Senaryonun gerçekçi olması.

II. Uygun görsellerin kullanılması.

III. Karşılaştırma gerektiren durumlar için uygun örneklere yer verilmesi.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri senaryo yazımında dikkat edilmesi gereken noktalara arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Demir yolu araçlarının en az bir tekerinin raydan ayrılmasına ne ad verilir?


Deray

Çarpışma

Devrilme

Ray Terk

Hemzemin Geçit Kazası


19.Soru

I. Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa ve uygun güzergâhın belirlenmesi ve haritalanması

II. Taşıma modlarından ve araç kapasitesinden en uygun olanın seçilmesi

III. Nakliye Araçlarının güzergâh seçimi

Hangisi ya da hangileri afet lojistiğinin hazırlık aşaması hedeflerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


20.Soru

  1. Kaynakların belirlenmesi
  2. İhtiyaçların saptanması
  3. Tahsislerin yapılması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kaynak planlamanın unsurlarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III