Acil Durum ve Afetlerde Ulaştırma Yönetimi ve Uygulamaları Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Plandaki eksiklikleri ortaya çıkartır.

II. Özgüveni geliştirir.

III. Görev ve sorumluluklar açıklığa kavuşur.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tatbikatlardan elde edilen yararlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında en fazlatercih edilen ulaşım türü olan kara yolundan, 2015 yılı itibariyle yurtiçi yolcu taşımacılığının % kaçı yapılmaktadır?


59.2

69.2

79.2

89.2

99.2


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlere hazırlıkta masa başı tatbikatlar ve gerçek zamanlı tatbikatlar arasındaki benzerliklerden birisidir?


Eğitimi kolaylaştırmak için kullanılır.

Çok çeşitli insan ve materyal kaynağı kullanılır.

Minimum kaynak ve çok az maliyeti bulunmaktadır.

Kapalı bir alanda gerçekleştirilir.

Çok büyük güvenlik riskleri yoktur.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz kazalarında “çok ciddi kaza” tanımını doğuracak sonuçlardan biridir?


Yaşam mahallinde büyük hasar vb.

Yedi günden fazla iş ve güçten mahrumiyet sonucunu doğuran yaralanmalar

Ölüm

Römorkör veya kıyı yardımı gerektiren bir arıza

Ana makinenin durması


5.Soru

Ülkemizde ulaşım emniyetini sağlamak, havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşım modlarındaki ciddi kazaları incelemek için oluşturulan yapının kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?


TKİ

SHGM

AFAD

KAİK

KGM


6.Soru

Kaza veya olay araştırma ve inceleme raporunda, kaza veya olaya ilişkin temel bilgilerin ifade edildiği, kaza veya olayın türü, zamanı, yeri ve gerçekleşme şeklinin olduğu; herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı; araçlar, yük, üçüncü taraflar veya çevrede bir hasar meydana gelip gelmediğinin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Kaza veya olaya ilişkin bilgiler

Özet

Kaza veya olayın gelişimi

Değerlendirme

Sonuçlar


7.Soru

Karasal iletişim sistemlerinin de kullanılarak denizde ortaya çıkan tehlikelerde kurtarma birimlerini otomatik olarak uyaran uluslararası sistem hangisidir?


Küresel denizcilik tehlike ve güvenlik sistemi

Yolcu bilgilendirme sistemi

İşletim ve denetim sistemi 

Yük ve filo sistemi

Kaza ve acil durum sistemleri


8.Soru

I. Tehlikeli madde sızıntısı

II. Duman

III. Şiddetli fırtınalar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yerinde sığınak davranışının uygulandığı durumlara örnek olarak verilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Filonun yük yönetimi ve planlamasından başlayarak yükün müşteriye teslimine kadar izlenmesi, yönetilmesi ve tüm süreçlerin
iyileştirilmesini amaçlayan yönetim sistemine ne ad verilir?


Demir yolu işletim ve denetim sistemi

Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi

Yolcu bilgilendirme sistemi

Sürücü Destek Sistemi

Yük ve filo sistemi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilşim altyapıları aşamalarından biri değildir?


Verilerin toplanması

Verilerin işlenmesi

Verilerin depolanması

Verilerin bir yerden bir yere iletilmesi

Verilerin yok edilmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük tonajlardaki yüklerin düşük maliyetle taşınmasını sağlarken hava koşullarından etkilenmemesi ve taşımacılık faaliyetlerinde kaza riskinin oldukça düşük olması nedeniyle tercih edilen bir taşımacılık sistemidir?


Kanal Yolu Taşımacılık Sektörü

Hava Yolu Taşımacılık Sektörü

Kara Yolu Taşımacılık Sektörü

Demir Yolu Taşımacılık Sektörü

Deniz Yolu Taşımacılık Sektörü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tartışma Temelli Tatbikatlar türünde kullanılan yöntemlerden biri değildir?


Tam ölçekte egzersizler

Seminerler

Atölye çalışmaları

Masa başı çalışmaları

Oyunlar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siber olay öncesi evredeki tespit ve rapor bölümünün hazırlıklarından biridir?


Kurum içi ve dışı bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönelik yönerge oluşturulması

Şüpheli durumun tespitine yönelik eğitim verilmesi

Denetimler yaparak deneyimlerin arttırılması

Siber olay tepki ekibi (SOTE) oluşturulması, eğitim verilmesi

Müdahale kapasitesini geliştirmek için tatbikatlar yapılması


14.Soru

Belli bir problemin güvenilir bir biçimde çözülebilmesi için sistemli bir şekilde verilerin toplanması, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Denetleme

Araştırma

Değerlendirme

Soruşturma

İnceleme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ulaştırma talebini etkileyen faktörler arasında yer almaz?


Toplumsal faktörler

Ekonomik faktörler

Teknolojik faktörler

Politik faktörler

Psikolojik faktörler


16.Soru

Yolculara uçuşları hakkında bilgi veren sisteme ne ad verilir?


Kalkış Kontrol Sistemi

Uçuş Bilgileri Görüntüleme Sistemi

Havalanı Bilgi Sistemi

Yolcu Hizmetleri

Havaalanı Seyrüsefer Sistemleri 


17.Soru

TAMP 1. ve 2. müdahale seviyelerinde hangi kaynaklar devreye girmektedir?


Merkezi kaynaklar

Bölgesel kaynaklar

Ulusal kaynaklar

Yurtdışı kaynakları

Gizli kaynaklar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir?


Ulaştırma

Eşya

Lojistik

Telekominasyon

Yolcu hareketi


19.Soru

Yakın mesafeler içinde deniz araçlarının takip edilmesini sağlayan sistem hangisidir?


Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 

Otomatik Tanımlama Sistemi

İşletim ve Denetim Sistemi

Küresel Denizcilik Tehlike ve Güvenlik Sistemi

Uzun Mesafe Gemi Tanıma ve İzleme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tatbikatlardan elde edilmesi gereken faydalardan birisi değildir?


Plandaki eksiklikleri ortaya çıkartır.

Özgüveni geliştirir.

Görev ve sorumluluklar açıklığa kavuşur.

Maliyeti artırır.

Kurumlar ve personel arasındaki ilişkiyi geliştirir.